wqy
2020-03-31 12:30:21
3157

1 安装依赖

npm install locutus 或 cnpm install locutus

 

2 引入函数

这里本来是要直接引入使用的,但是测试了引入一直无法成功,所以直接把依赖里面的函数拿了出来,直接用。

 

这里要注意 函数里面有几个包引入,要根据实际项目包位置更换地址

 

export function ksort(inputArr, sortFlags) {
 const i18nlgd = require('locutus/php/i18n/i18n_loc_get_default')
 const strnatcmp = require('locutus/php/strings/strnatcmp')
 const tmpArr = {}
 const keys = []
 let sorter
 let i
 let k
 let sortByReference = false
 let populateArr = {}
 const $global = (typeof window !== 'undefined' ? window : global)
 $global.$locutus = $global.$locutus || {}
 const $locutus = $global.$locutus
 $locutus.php = $locutus.php || {}
 $locutus.php.locales = $locutus.php.locales || {}
 switch (sortFlags) {
  case 'SORT_STRING':
   // compare items as strings
   sorter = function(a, b) {
    return strnatcmp(b, a)
   }
   break
  case 'SORT_LOCALE_STRING':
   // compare items as strings, based on the current locale
   // (set with i18n_loc_set_default() as of PHP6)
   var loc = i18nlgd()
   sorter = $locutus.locales[loc].sorting
   break
  case 'SORT_NUMERIC':
   // compare items numerically
   sorter = function(a, b) {
    return ((a + 0) - (b + 0))
   }
   break
  default:
   // case 'SORT_REGULAR': // compare items normally (don't change types)
   sorter = function(a, b) {
    const aFloat = parseFloat(a)
    const bFloat = parseFloat(b)
    const aNumeric = aFloat + '' === a
    const bNumeric = bFloat + '' === b
    if (aNumeric && bNumeric) {
     return aFloat > bFloat ? 1 : aFloat < bFloat ? -1 : 0
    } else if (aNumeric && !bNumeric) {
     return 1
    } else if (!aNumeric && bNumeric) {
     return -1
    }
    return a > b ? 1 : a < b ? -1 : 0
   }
   break
 }
 // Make a list of key names
 for (k in inputArr) {
  if (inputArr.hasOwnProperty(k)) {
   keys.push(k)
  }
 }
 keys.sort(sorter)
 const iniVal = (typeof require !== 'undefined' ? require('locutus/php/info/ini_get')('locutus.sortByReference') : undefined) || 'on'
 sortByReference = iniVal === 'on'
 populateArr = sortByReference ? inputArr : populateArr
 // Rebuild array with sorted key names
 for (i = 0; i < keys.length; i++) {
  k = keys[i]
  tmpArr[k] = inputArr[k]
  if (sortByReference) {
   delete inputArr[k]
  }
 }
 for (i in tmpArr) {
  if (tmpArr.hasOwnProperty(i)) {
   populateArr[i] = tmpArr[i]
  }
 }
 return sortByReference || populateArr
}

 

示例

  var test =
 {
token: 'a21c6ce5ddacea3893f597c15e0d21565d8e66e419312ee32d0fa904d16f0790', 
limit: 10, 
timestamp: 1612428265, 
page: 1 
}
  ksort(test)
  console.log(test)

   // 排序后的结果 
{ limit: 10, 
page: 1, 
timestamp: 1612428265, 
token: 'a21c6ce5ddacea3893f597c15e0d21565d8e66e419312ee32d0fa904d16f0790'
 }

 

这里注意 ksort() 函数返回的结果是 true 

 

 

访问官网